Заслужава ли си да се инсталира геотермална термопомпа?

Развитието на технологиите, особено тези, които предлагат висока енергийна ефективност, са добре дошли и всяка стъпка напред води към прогресивно намаляване на разходите и е все по-екологична. Цялата публикация „Заслужава ли си да се инсталира геотермална термопомпа?“