За Izbrano.Net

Сайтът Izbrano.net е собственост на нови собственици от края на 2016 година. Сайтът е конвертиран от некачествена социална мрежа с публикации от по 2-3 реда към качествен сайт с ревюта с дълги текстове. Можете да подадете статия за одобрение през формата ни за контакти.