Кой може да ни консултира за регистрирането на европейска търговска марка?

Имате бизнес, който желаете да развивате или вече се развива извън пределите на страната, но все още не сте направили стъпки за придобиване ексклузивното право за използването на набелязаното от Вас име за стоките и услугите, които предлагате?

Тогава са Ви необходими специалисти, които да Ви насочат към всички изисквания относно регистрирането на търговска марка. Кой може да ни консултира за регистрирането на европейска търговска марка? Професионалистите от http://aramax.bg/ предлагат консултации и практически услуги, свързани с индустриалната собственост и всички процеси около създаването и поддържането на търговски марки.

Кой може да ни консултира за регистрирането на европейска търговска марка?

„Арамакс“ ООД поемат представителство за марки пред Българското патентното ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), както и представителство в производства (искания за заличаване или отменяне на регистрация на марка; правонарушителни действия и т.н.) пред българските съдилища.

Важен е изборът на конкретната европейска търговска марка, за да може тя лесно да се свърже с предлаганите от Вас стоки и услуги. Добре е марката да се изписва и да се изговаря лесно, както и да бъде отличителна и уникална, за да не се дублира с други регистрирани марки. За да се избегнат нарушения на правата на трето лице и да се предотвратят разходи за подаване на заявка, която е с малки шансове за регистрация, се прави проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки. То може да е обикновено, бързо или експресно. За цените на различните видове проучвания, вижте тук

В „Арамакс“ ООД можете да получите насоки за това какъв тип е най-добре да бъде конкретната европейска търговска марка според нуждите на клиента, какви класове да покрива, в зависимост от заеманата пазарна ниша и други практически съвети. Можете да изберете да регистрирате целия бранд под дадената марка, както и тя да е свързана само с определена стока или услуга. Изборът на конкретната марка е важен и е добре да се отдели достатъчно време, тъй като веднъж щом се регистрира, тя не може да бъде променяна повече. Дори и най-малката модификация във вида й или обхвата на закрила, налага подаване на нова заявка за марка и съответно нови разходи. За регистрация и проучване, както и за редица други етапи и необходими стъпки около подготовката и поддържането на търговската марка, не се колебайте да се свържете със специалисти. Вижте още на aramax.bg.