Кой би се зарадвал на изненада със заря?

Още преди повече от 2000 години, в Китай са се използвали фойерверки, като първоначално са били изработени от бамбук, за да вдъхновят след това редица пиротехници във времето, които да развият възможностите на този вид светлинно шоу.

Например по времето на Ренесанса, са открили, че в една заря с barutnica.bg, могат да присъстват различни цветове, като всичко това зависи от химичните елементи, които се използват в снарядите. Например за добиване на зеления цвят, се използва барий, а за оранжев – калций, като се оказва, че синият цвят се прави много по-трудно, с помощта на мед. Вече съществуват редица възможности, както цветови, така и като форма, а дори и звукови ефекти на изстреляните звездни снаряди. Едни, например могат да излитат със свирещ звук, докато други да огласят с мощен гръм, трети с пукот и др.
Кой би се зарадвал на изненада със заря?
Кой би се зарадвал на изненада със заря? Както малки, така и големи се вдъхновяват при светлинно шоу, изработено с вкус и с разнообразие от различни разгръщащи се феерии от светлини. Може би само тези, които имат страх от силен шум, могат да изпитат дискомфорт, като за целта е необходимо да се оттеглят на по-голямо разстояние от източниците на изстрели. При всички случаи, дистанцията, необходима на зрителите е от минимум 20 метра, с оглед тяхната безопасност. В упътването за употреба на всички пиротехнически изделия, са указани точните положения за поставяне на пиробатериите и необходимия свободен периметър във всички посоки.

Има категории пиротехника, които указват и кой може да ползва подобни изделия. Ако в първа категория попадат пиробатерии, които могат да се използват от хора навършили 16 години, то в следващите категории възрастта нараства, като има и такива, които могат да се използват само от сертифицирани специалисти по пиротехника. Ако желаете, можете да изберете цветовете и формите на вашата заря, а професионалистите ще изпълнят всичко останало. Вижте повече в страниците на barutnica.bg и преценете сами.