Заслужава ли си да се инсталира геотермална термопомпа?

Развитието на технологиите, особено тези, които предлагат висока енергийна ефективност, са добре дошли и всяка стъпка напред води към прогресивно намаляване на разходите и е все по-екологична.

Така, инсталациите за отопление и охлаждане, наречени термопомпи, дават все по-добри резултати, както можете да видите и на термопомпа в Multiclima.bg. Произведените от Heliotherm термопомпени системи, дават възможност за оптимално потребление на енергията за отопление, климатизация и подгряване на водата и то през цялата година. Как работят термопомпите и на какви цени? Те преобразуват топлината от възобновяеми енергийни източници от природата, каквито са водата, въздуха и земята и пренасят температурата в или извън сградата.

Заслужава ли си да се инсталира геотермална термопомпа?

Процесът на работа на термопомпените инсталации, се състои от непрекъснатото променяне на работния флуид от течно в газообразно състояние, посредством изпаряване, компресиране, кондензация и разширяване, като принципът е основан на цикъла на Карно. Накратко, това е термодинамичен цикъл, който описва поведението на топлинния двигател, на база на поредица от състояния, за да пренесе топлина от топло към студено тяло, част от която се използва за механична работа.

Какви са видовете термопомпи? Според източника, от който черпят топлина, термопомпите биват геотермални, хидротермални и аеротермални. Геотермалните, наречени още термопомпи земя-вода, съответно взимат топлина от земята, която на дадена дълбочина е относително постоянна и това е така през цялата година. Заслужава ли си да се инсталира геотермална термопомпа? Инвестициите в термопомпена инсталация, определено си заслужават, още повече, че при геотермалните, както и при хидротермалните, се касае за постояннна температура на източника и съответно за много високо ниво на ефективност. За това и коефициентът на полезно действие или на трансформация, наречен още COP, който показва съотношението между приетата енергия в системата и енергията, която системата генерира, в случая с термпомопмените инсталации повече от 7. Това означава, че от цялото потребление на електроенергия, 25% идва от мрежата и 75% от термопомпената инсталация.

Ето защо инвестициите в термопомпена инсталация са възвращаеми и то в кратки срокове, а в дългосрочен план, системата е много икономична или инсталциите излизат мна много добри цени. Хидротермалните термопомпи,(вода-вода) съответно работят с вода и в случая говорим за подпочвените води, които, както отбелязахме по-горе с температурата под земята, нямат особени отклонения. При аеротермалните термопомпи, източникът на топлина е околният въздух, който е по-променлива величина и тяхната ефективност е много добра в определени сезони. Те, от друга страна, са най-лесни за монтаж и поради тази причина и с много по-ниски цени.

Преди да се избере термопомпа за даден обект или сграда, е важно да се направят изчисления на наличните ресурси, както и възможностите да се съгласуват с архитекта на сградата. Само това може да покаже кой вид термопомпа е най-добра за конкретния случай. Добре планираната и качествено монтираната термопомпена инсталация дава отлични резултати. Мултиклима ЕООД, работи от повече от четвърт век в областта на високоефективните технологии за отопление и климатизация и има стотици реализирани проекти в своята практика. Повече за видовете термопомпи и начините, по които работят с топлината от околната среда, вижте на Multiclima.bg и не се колебайте да задавате въпроси. Само така се раждат добрите решения и така се правят големите стъпки към бъдещето, не мислите ли?